Ромски фестивал „Отворено сърце“ в гр. Велико Търново