Структура

Структура и обучение

ОУ „Отец Паисий“ с.Искра е средищно и защитено и осигурява целодневно обучение, безплатен обяд и превоз на деца от с. Брягово. Тук функционират 4 паралелки и 2 полуинтернатни групи в начален етап; 3 паралелки и 1 полуинтернатна група в прогимназиален етап. Училището е с една слята паралелка в прогимназиален етап VI-VII клас за уч. 2016-2017 год. Ползотворната работа на учениците протича в удобно обзаведени класни стаи. Училището разполага със съвременно оборудвана компютърна зала с достъп до интернет.

 • За богатата и разнообразна спортна дейност допринася съвременният физкултурен салон и големият двор с полета за различни спортове.
 • Фирма за кетъринг осигурява храна за учениците, които обядват в училищната столова.
 • За децата полага грижи медицинска сестра в специализиран кабинет.
 • Редът в училището се контролира от пазач – жива охрана;
 • В съответствие с интересите на децата, те изучават два чужди езика – английски и френски, а в свободното си време посещават СИП „Математика” и „Фолклор на етносите-ромски фолклор”.
 • Педагогическият колектив се състои от висококвалифицирани учители, чиято работа е структурирана така, че да отговаря на съвременните изисквания за:
  • конкурентно обучение;
  • високи критерии при контрол и оценка;
  • разнообразни средства и методи на преподаване;
  • тясна връзка между отделните учебни дисциплини;
  • задължително усвояване на учебния минимум;
  • използване на съвременни технически средства при обучението и самостоятелната работа на учениците;
  • диференциране на ОВП;
 • Много от нашите възпитаници са намерили успешна реализация в областта на медицината, образованието, икономиката и инженерните технологии, политиката.

Педагогически състав

Име Длъжност
Величка Йорданова Чурчулиева – портфолио Директор
Анастасия Стефанова Христева – портфолио Гл. Учител по Математика и ИТ
Никола Петров Хубинов – портфолио Ст. Учител по Физика и астр. и ФВС
Мария Атанасова Латева – портфолио Ст. Учител БЕЛ, френски език и ИИ
Величка Йорданова Божкова Учител по БЕЛ и Английски език /в майчинство/
Анка Тенчева Димитрова – портфолио Ст. Учител начален етап
Мария Петрова Чолакова – портфолио Ст. Учител начален етап
Гергана Петрова Костадинова учител начален етап
Недялка Борисова Касавълчева – портфолио Ст. нач.учител в ПИГ
Ивелина Атанасова Минкова – портфолио Учител в ПИГ
Череша Хубинова – портфолио ст. нач. учител в ПИГ
Христина Христева – портфолио нач. учител
Дияна Йорданова – портфолио ст. учител по АЕ, ХООС и БЗО
Асения Илиева Господинова учител по музика
Янка Димитрова Тодорова – портфолио учител в ЦДО